سرورهای مجازی ایران

سرور مجازی ایران - VPS1
 • 50 گیگابایت فضای هارد
 • 2 هسته پردازنده
 • 3 گیگابایت رم سرور
 • 300 گیگابایت ترافیک
 • تهران موقعیت
 • 1G پورت سرور
 • خودکار راه اندازی
سرور مجازی ایران - VPS2
 • 80 گیگابایت فضای هارد
 • 4 هسته پردازنده
 • 6 گیگابایت رم سرور
 • 300 گیگابایت ترافیک
 • تهران موقعیت
 • 1G پورت سرور
 • خودکار راه اندازی
سرور مجازی ایران - VPS3
 • 120 گیگابایت فضای هارد
 • 6 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت رم سرور
 • 500 گیگابایت ترافیک
 • تهران موقعیت
 • 1G پورت سرور
 • خودکار راه اندازی
سرور مجازی ایران - VPS4
 • 250 گیگابایت فضای هارد
 • 8 هسته پردازنده
 • 16 گیگابایت رم سرور
 • 500 گیگابایت ترافیک
 • تهران موقعیت
 • 1G پورت سرور
 • خودکار راه اندازی
سرور مجازی ایران - انتخابی
 • 20 گیگابایت فضای هارد
 • 1 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت رم سرور
 • 200 گیگابایت ترافیک
 • تهران موقعیت
 • 1G پورت سرور
 • خودکار راه اندازی
سرور مجازی